Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Door Willem Nooij 29 maart 2018

Home » Samenwerking tussen teams verbeteren ?

Samenwerking is noodzakelijk omdat je alleen het doel niet kan bereiken of omdat samenwerking zorgt voor betere resultaten. Samenwerking is een belangrijk onderdeel van 4 dimensies (Bestaansrecht, Inrichting, Dynamiek en Omgeving) die bepalend zijn voor succesvolle teams en daarmee voor tevreden klanten.

Ook communicatie is een belangrijk onderdeel voor succesvolle teams. Maar communicatie is zo makkelijk nog niet. We denken vaak dat onze boodschap toch wel duidelijk is. Echter, in praktijk ontstaat vaak veel ruis op de lijn. Als het mis gaat in de communicatie, gaat het vaak mis op een van de volgende lagen:

Gedacht is nog niet…             Uitgesproken

Uitgesproken is nog niet…    Ontvangen

Ontvangen is nog niet…        Begrepen

Begrepen is nog niet…          Ingestemd

Ingestemd is nog niet…        Uitgevoerd

Samenwerking in je team verbeter je bijvoorbeeld door bewust te checken of de boodschap van je communicatie aangekomen is. Daarbij geldt: Als het op een van de bovenstaande lagen mis gaat, begin dan weer van vooraf aan.

Samenwerking tussen teams

Naast samenwerking in een team is er ook samenwerking tussen teams. Veelal zijn dat teams binnen je eigen organisatie maar soms ook daarbuiten.

Hoor jij wel eens deze geluiden?

 • daarvoor moet je bij die afdeling zijn
 • dat is niet mijn pakkie an
 • zij werken niet efficient; zij snappen het niet; wij weten wat we doen

Of herken je dat teams eigen borrels houden, of eigen gebruiken kennen of andere taal/woorden gebruiken dan andere teams voor hetzelfde begrip?

Dan is er werk aan de winkel want zeer waarschijnlijk verloopt de samenwerking tussen teams niet optimaal en dat zal ten koste gaan van de klant en/of de bedrijfsresultaten.

Oorzaken voor slechte samenwerking tussen teams

De reden / oorzaak voor een mindere samenwerking tussen teams kan liggen in 1 of meerdere van de hierna in willekeurige volgorde genoemde aspecten:

 • er is geen gemeenschappelijk doel dat de teams bindt
 • niemand die het gehele werkproces van alle teams overziet
 • onervaren / junior teams of teamleden
 • geen overkoepelende KPI’s
 • geen/weinig communicatie over gemeenschappelijke successen
 • fysiek gescheiden (in zelfde gebouw of niet) teams
 • gebrek aan vertrouwen in andere team(s)
 • veel veranderingen en de snelheid waarmee veranderingen plaatsvinden is groot (wellicht is deze handige tool voor jullie teams bruikbaar
 • onbekend maakt onbemind

Sparren met vakgenoten over samenwerking

Over de samenwerking in teams is veel bekend maar over de samenwerking tussen teams is nog verrassend weinig bekend. Daarom organiseren wij op 11 juni, bij het bedrijf CB (voormalig Centraal Boekhuis te Culemborg) een bijeenkomst over dit onderwerp. Meer informatie over deze bijeenkomst is hier beschreven.

Het programma van de bijeenkomst is op hoofdlijnen als volgt:

 1. Inventarisatie van veel voorkomende knelpunten
 2. Uitleg succesfactoren voor goed presterende teams
 3. Aan de slag met een fictieve case over samenwerking en teamontwikkeling
 4. Rondleiding CB
 5. Samenwerking tussen teams
 6. Interactie

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via de genoemde link. Het maximum aantal deelnemers is 20.

Probeer TeamQ Gratis

Wil jij jouw team zelf ontwikkelen?
Start met het invullen van een gratis TeamQ!