TeamQ logo

TeamQ Leiderschap

Versterk het het leiderschap in jouw organisatie

Als medewerkers de motor van de organisatie zijn, zijn leiders de olie die deze motor soepel laten lopen. Zij geven richting, ruimte en ruggensteun zodat medewerkers prettig en effectief kunnen werken. 

Maar wat hebben medewerkers nu precies nodig van de leiders in jouw organisatie?

Feedback is cruciaal voor succesvolle leiders

Uit onderzoek (2022) blijkt dat volgers en leiders verschillende percepties hebben over de kwaliteit van het leiderschap en het gedrag van leiders. Leiders vinden vaak van zichzelf dat ze het uitstekend doen, daar waar medewerkers een hele andere mening zijn toegedaan. Vaak ontbreken belangrijke leiderschapskwaliteiten als omgevingsbewustzijn, stijlflexibiliteit en zelfreflectie. Er is geen toverformule voor goed leiderschap. Wat ‘goed’ is hangt af van de situatie en de behoefte van de volgers. 

Janka Stoker – hoogleraar Leiderschap en organisatieverandering, Rijksuniversiteit Groningen

Door lokaal feedback op te halen bij medewerkers help je leiders zien wat nodig is. Daarmee kan elke leider gerichte stappen zetten om het potentieel van het team en de medewerkers optimaal te benutten. Op organisatieniveau geeft deze feedback richting aan leiderschapsontwikkeling.

TeamQ Leiderschap biedt leiders en HR deze feedback. De vragenlijst wordt op maat gemaakt zodat deze aansluit op (gewenste) visie op leiderschap van jullie organisatie.

“Feedback
is the breakfast
of champions”

Feedback is cruciaal voor leidinggevenden

Maak werk van leiderschap

Leidinggeven is zo makkelijk nog niet, er komt veel bij kijken. Je moet weten wat medewerkers nodig hebben en hierop aansluiten, knopen doorhakken en conflicten oplossen, medewerkers coachen en een goede balans vinden tussen sturen en ruimte geven.  

Hoe weet je als leidinggevende wat goed lukt en waar gaten vallen of waar bij medewerkers behoefte aan is?

Met TeamQ leiderschap brengen wij waardering en behoeftes van medewekers gestructureerd in kaart. Het doel hiervan is om leidinggevenden de informatie te geven waarmee zij hun eigen leiderschap verder kunnen ontwikkelen. 

Vanuit de informatie die ontstaat kunnen verschillende stappen worden gezet. Zo kan het input geven in MD programma’s of kunnen leiders zelf met hun eigen team in gesprek. 

TeamQ Roadmap: 
Zet leiders in beweging

De TeamQ Roadmap voor Leiderschap beschrijft de stappen die nodig zijn voor het ophalen van waardevolle feedback voor leiderschapsontwikkeling. 

Roadmap Teamontwikkeling

Datagedreven leiderschapsontwikkeling

1.

Start met een goed verhaal

TeamQ Leiderschap biedt ondersteuning in leiderschapsprogramma’s. Het ophalen van feedback op leiderschap is zowel krachtig als confronterend. Het inzetten van een vragenlijst die leiders inzicht biedt in hun sterke en te ontwikkelen punten moet daarom zorgvuldig worden geïntroduceerd. Waarom zetten we een vragenlijst in? Hoe gaan we om met de informatie die ontstaat? Wat doet HR hiermee en vooral wat ga je er als leider zelf mee doen? 

 

2.

Leiderschap vragenlijst op maat 

Als organisatie heb je een visie op leiderschap. Deze visie vertaalt zich in waarden, competenties en gedragsnormen. In afstemming met HR maken wij de TeamQ Leiderschap vragenlijst op maat zodat deze naadloos aansluit bij de gewenste invulling van leiderschap in jullie organisatie. In sommige gevallen interviewen wij daarnaast ook leiders en teamleden om een breder beeld te krijgen van de huidige en gewenste invulling van leiderschap. 

3.

Lokaal inzicht creëren

De vragenlijsten die ontstaan worden op teamniveau uitgezet in de verschillende lagen van de organisatie. Leiders krijgen zelf direct toegang tot de (geanonimiseerde) resultaten van hun team/afdeling. Een overzichtelijke rapportage geeft leiders inzicht in hun sterke en te ontwikkelen leiderschapskwaliteiten.

 

4.

De volgende ontwikkelstap vormgeven voor alle betrokkenen

Op basis van deze inzichten kan gerichte ontwikkeling in gang worden gezet. Leiders kunnen direct zelf aan de slag gaan met individuele ontwikkelstappen. Ze kunnen ondersteund worden op leiderschapsdagen bij het analyseren, uitwisselen en concretiseren van hun feedback. En ze kunnen de resultaten met het eigen team bespreken, waardoor een krachtige dialoog op gang komt.

Door de lokale resultaten te bundelen ontstaat input voor leiderschapsprogramma’s, -trainingen en -bijeenkomsten. 

 

Meer weten over hoe wij dit doen?
Boek dan een kennismaking met een van onze experts.

Deze organisaties
gingen jou al voor:

“In ons leiderschapsprogramma staan Verduidelijken, Versimpelen, Versterken, Vieren, Verbinden en Vitaliteit centraal. Wij wilden deze pijlers in de organisatie versterken. Maar waar stonden we nu als organisatie? En waar stond ieder team en dus iedere leidinggevende?

In het leiderschap ontwikkelprogramma zetten wij jaarlijks TeamQ leiderschap in om te meten waar we staan en wat onze volgende stap moet zijn. Waar is ondersteuning nodig en waar gaat het team zelf mee aan de slag? Teamleiders en managers zijn zelf eigenaar van het jaarlijkse vragenlijstonderzoek dat in hun team wordt uitgezet. Zij analyseren zelf de resultaten en bespreken die met elkaar op leiderschapsdagen. Vanuit deze informatie bepalen zij waar zij individueel op gaan focussen.

Het is echt leuk om als leidinggevende met je team in gesprek te gaan gaat over de antwoorden en samen te zoeken naar verbeteringen.

Huibert van Dis, Sectormanager Strategie & Bedrijfsvoering Veiligheidsregio Midden en West-Brabant

Ontdekken hoe we
dit samen doen? 

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?

Direct een
afspraak
inplannen?

Maak kennis met onze experts! 

13 + 10 =