TeamQ logo

Aan de slag

Zet TeamQ in en breng je team in beweging.

TeamBelevingsonderzoek

Vraag een TeamBelevingsonderzoek aan voor jouw team.

Je ontvangt na je aanvraag een Excel bestand waarin je de gegevens van teamleden kan invullen. 

  • Voornaam
  • Achternaam
  • Email adres

Met deze gegevens versturen wij het onderzoek op de gewenste datum. Aansluitend ontvang je direct via email een link om het onderzoek te volgen en de resultaten te downloaden.

 

Inzet van TeamQ kost 35,00 per persoon exclusief btw. 

 

Aanvraagformulier

9 + 12 =

TeamQ Monitor brengt de beleving van medewerkers in kaart

TeamQ Monitor

Het vragenlijstsysteem van TeamQ Monitor ordent data op een overzichtelijke manier. Met rapportages voor individuen, teams en management/HR wordt inzicht gegeven in de beleving van medewerkers op relevante ontwikkelvraagstukken.

De rapportages geven het team taal en inzicht om over in gesprek te gaan en zelf initiatieven te ontplooien. Met de organisatierapportages houdt je als MT en HR voeling met wat er in je organisatie gebeurt.

De TeamQ Roadmap en de gekoppelde werkvormen zorgen ervoor dat de inzichten worden opgevolgd met concrete initiatieven.

Online vragenlijst

Het verzamelen van data wordt uitvoert door middel van een online vragenlijst. Voor thema’s als Teamontwikkeling en Zelforganisatie hebben wij een standaard vragenlijst. Voor organisatieontwikkelvraagstukken of bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling maken wij een vragenlijst op maat.

Medewerkers ontvangen vanuit TeamQ Monitor via e-Mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.

 

Persoonlijke rapportage direct in de mailbox

Bij afronding van de vragenlijst ontvangt de medewerker direct een persoonlijk rapport met zijn of haar eigen antwoorden via e-Mail.

Wel zo handig als je later je eigen antwoorden er nog even bij kan pakken of wilt delen met collega’s of een leidinggevende.

TeamQ Monitor creëert inzicht op teamniveau

Teamrapport

De resultaten uit de vragenlijst worden samengevoegd in een overzichtelijke teamrapportage. Hierin worden de antwoorden zo simpel en puur mogelijk weergegeven. Het doel hiervan is om medewerkers inzicht te geven in de beleving in het team op het onderwerp. Door de vragen met korte uitleg ontstaat een taal om in het team over het onderwerp in gesprek te gaan.

De informatie helpt hen om te bepalen wat goed gaat en waar aandacht nodig is. 

 

Onderzoeksdashboard

De resultaten uit het onderzoek zijn ook online beschikbaar in een overzichtelijk OnderzoeksDashboard. Per thema worden de resultaten weergegeven en worden werkvormen voorgesteld.

Als je als team bijvoorbeeld met de onderlinge samenwerking aan de slag wil, wordt de werkvorm Het Feedback Café  aangeboden.

 

TeamDashboard

Via het TeamDashboard krijgen teams toegang tot hun eigen onderzoeksresultaten. Ook kunnen hier op basis van de resultaten van het onderzoek tips, werkvormen en links naar interne HR Tools worden weergegeven.

Hiermee krijgen teams naast inzicht direct tools om gericht aan de slag te gaan.  

TeamQ Monitor creëert inzicht in de organisatie

Rapportages op maat

Inzet van TeamQ levert leiders en HR professionals een schat aan informatie op. Wij leveren rapportages aan op elk gewenst niveau:

  • Organisatiebrede rapportage 
  • Afdelingsrapportage
  • Rapportage op elke gewenste variabele zoals functiegroep (bijvoorbeeld Administratief medewerkers) of een rol (bijvoorbeeld Leidinggevenden).

Hiermee ontstaan waardevolle inzichten waarmee je gerichte interventies en ondersteuning kan vormgeven.

 

OrganisatieDashboard

Voor bestuurders, leidinggevenden en HR Professionals heeft TeamQ een OrganisatieDashboard. Hierin worden de lopende onderzoeken met een eerste duiding van de resultaten overzichtelijk weergegeven. Direct wordt zichtbaar waar waar het goed gaat en waar mogelijk aandacht nodig is.  

In dit dashboard kunnen geautoriseerde gebruikers ook zelf onderzoeken uitzetten en teams beheren. 

 

Verandering realiseren

TeamQ is gebaseerd op een visie waarmee je verandering kunt creëren door beweging in te zetten. 

Toegankelijke data

Onze tool maakt data toegankelijk ten behoeve van beweging. 

100% maatwerk

Op maat gemaakt voor thema en organisatie.

Inzicht én beweging

Praktische werkvormen die beweging creëren.

De TeamQ methodiek: een maatwerk aanpak

TeamQ Monitor 

Duurzame ontwikkeling geef je samen vorm. De richting vanuit Management is het startmoment. En geeft teams de informatie en gelegenheid om de ontwikkeling vervolgens zelf vorm te geven. Om te zorgen voor een gemeenschappelijk vertrekpunt en taal maakt TeamQ gebruik van objectieve data die zij in de gehele organisatie (lokaal) ophaalt met een maatwerk vragenlijst. Deze data vormt de basis voor teams om mee aan de slag te gaan. Met behulp van werkvormen geven teams zelf vorm aan inzichten en intenties.

Kortom, de organisatie komt … in beweging.

Ontdekken hoe we
dit samen doen? 

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?

Direct een
afspraak
inplannen?

Maak kennis met onze experts! 

1 + 3 =