TeamQ logo

samen met TeamQ

TeamQ zet organisaties
in beweging!

Kennis bundelen:
de kracht van samen!

Wij geloven in de kracht van samen, omdat we weten dat grote ontwikkelinitiatieven daar baat bij hebben. In al onze samenwerkingen combineren we onze expertise op het gebied van organisatieontwikkeling met de kennis van de klant over de organisatie. Met onze tool brengen we de ontwikkelpunten in beeld. En gaan we vanuit een doordacht vertrekpunt samen de reis aan. Zo zijn we steeds in staat een duurzame beweging op gang te brengen.

“We gaan vanuit
een doordacht vertrekpunt samen de reis aan.”

De TeamQ methodiek:
een maatwerk aanpak

TeamQ helpt organisaties ontwikkelen door medewerkers te betrekken bij verandervraagstukken en de ambities van medewerkers om te zetten in een duurzame beweging. Onze samenwerking verloopt volgens de TeamQ Roadmap, waar we zowel jouw thema als organisatiedoelen in mee nemen.

Wij starten door samen een goed ontwikkelverhaal op te stellen. Vanuit dat verhaal creëren we met TeamQ Monitor lokaal inzicht en ondersteunen we initiatieven vanuit de werkvloer.

Kortom, een maatwerk aanpak, volgens de TeamQ methodiek, waarmee jouw organisatie gegarandeerd in beweging komt. Met als resultaat: duurzame verandering met gewenst effect.

TeamQ Roadmap
Van ontwikkeling
naar beweging

TeamQ gelooft niet in een blauwdruk aanpak voor een verandertraject. Veranderingen verlopen organische en vragen continu om aandacht en (bij) sturing. Geen kant – en klaar programma dus, maar wel een routekaart.

Onze samenwerking verloopt volgens de TeamQ Roadmap, waar we zowel jouw thema als organisatiedoelen in mee nemen. Een maatwerk aanpak, volgens de TeamQ methodiek, waarmee jouw organisatie gegarandeerd in beweging komt.

Samen met TeamQ werken
aan jouw organisatie

Hoe ziet een ontwikkeltraject onder onze begeleiding eruit? Wij bieden een mix op maat van interventies en ondersteuning op basis van onze 7 uitgangspunten voor succesvolle ontwikkeling.

1. Start ontwikkeling vanuit een verhaal dat raakt

Mensen komen graag in beweging als ze het belang van de ontwikkeling inzien en deze kunnen vertalen naar hun eigen werk.

Samen met onze klant schetsen wij de huidige situatie met concrete, herkenbare voorbeelden. We beschrijven vervolgens de gewenste situatie en wat dat zou kunnen opleveren. We maken de boodschap persoonlijk en herkenbaar voor medewerkers. 

Resultaat: De gewenste ontwikkeling is concreet, is positief verwoord en sluit aan bij de belevingswereld van medewerkers.

2. Management voorop

Echte ontwikkeling kost mensen tijd en energie. Als management moet je niet (alleen) zeggen dat de verandering belangrijk is. Je moet voorop gaan.

We bespreken met bestuurders en leidinggevenden het belang van voorbeeldgedrag en ondersteunen hen om de gewenste ontwikkeling voor te leven. Ook zorgen we dat management de rol van eigenaar van het traject goed invult.  

Resultaat: Een solide basis voor het ontwikkeltraject. Voorbeeldgedrag en eigenaarschap bij het management. 

 

3. Haak medewerkers aan op de gewenste ontwikkeling

Als management loop je zo 5 stappen voor op medewerkers. Neem de tijd om het bewustzijn te creëren over het nut en de noodzaak om met het ontwikkelthema aan de slag te gaan.

Deze stap wordt vaak overgeslagen. Terwijl dit een essentiële stap is een organisatie daadwerkelijk in beweging te brengen. Wij kijken met leidinggevenden hoe zij het ontwikkelverhaal aan de medewerkers voorleggen. Door goed te luisteren en de feedback zichtbaar te verwerken, ontstaat een verhaal wat nog beter aansluit bij de realiteit van de organisatie. 

Resultaat: Een beter ontwikkelverhaal en groot draagvlak om hieraan te gaan werken.

4. Ontwikkel vanuit inzicht

Als je mensen mee wilt nemen in verandering, zorg dan dat hun stem gehoord wordt. Eigenaarschap ontstaat als medewerkers hun eigen ideeën en behoeftes terug zien in de veranderaanpak.

Op basis van het veranderverhaal en het ontwikkelthema ontwerpen wij een vragenlijst. Dit doen wij door relevante partijen als medewerkers, leidinggevenden en (soms) klanten te interviewen. Uit deze interviews halen wij hypotheses over waar mensen tegenaan lopen, wat al goed werkt en waar zij behoefte aan hebben. Met onze TeamQ Monitor zetten we de vragenlijst in op teamniveau uit in de organisatie. 

Vanuit het lokale inzicht dat hiermee ontstaat, brengen we medewerkers in gesprek. De resultaten uit de vragenlijst biedt medewerkers een taal om over de gewenste ontwikkeling in gesprek te gaan. Met de resultaten en onze werkvormen gaan teams aan de slag om de gewenste ontwikkeling vorm te geven. 

Resultaat: Medewerkers en teams hebben een beeld van waar ze staan en hoe ze aan de ontwikkeling kunnen gaan werken. Er ontstaan op allerlei plekken ideeën om concreet mee aan de slag te gaan. 

5. Geef ruimte om te experimenteren

Ontwikkelen doe je er niet zomaar even bij. Brainstormen, concrete ontwikkelacties formuleren en hier gestructureerd aan werken kost energie en tijd.

Wij kijken met leidinggevenden hoe zij ontwikkelruimte in de teams kunnen creëren. Wij ondersteunen teams naar behoefte bij het experimenteren met ideeën.

Resultaat: Ruimte om de gewenste ontwikkeling samen vorm te geven.

6. Creëer een krachtige ontwikkelcyclus

Ontwikkeling is een continu proces van ervaren, reflecteren en hiervan leren. Zo kom je samen stap voor stap verder. Daarvoor is het nodig om steeds inzichtelijk te maken wat werkt en waar de volgende ontwikkelstap ligt.

Wij helpen teams om gestructureerd en kort-cyclisch te werken aan ontwikkeling. Vanuit een heldere focus te experimenteren, te evalueren en een eerstvolgende stap te bepalen. Dit doen wij met een passende mix van instructiefilms, workshops en begeleiding op maat.  

Resultaat: Beweging! Experimenten en nieuwe ervaringen op allerlei plekken in de organisatie. Allemaal gericht op het maken van een stap in de richting van het gewenste resultaat. 

 

7. Stimuleer beweging door verhalen

Mensen zijn sociale wezens. We zijn gevoelig voor persoonlijke verhalen over worstelingen en successen. Juist deze verhalen maken de verandering tastbaar en zijn een krachtige stimulans om zelf ook in beweging te komen.

Vaak hebben organisaties eigen platformen om met medewerkers te communiceren als een bedrijfsblad of intranet. Wij adviseren communicatiemedewerkers bij het vangen van ervaringen van medewerkers. Ook kunnen wij interviews houden en beeldmateriaal als posters of banners maken waarin de ontwikkelverhalen en resultaten zichtbaar worden.  

Resultaat: De ontwikkeling krijgt een boost en medewerkers worden geïnspireerd door ideeën van anderen.

 

Heb je behoefte aan een kennismakingsgesprek?

Een goed gesprek is nooit weg!

We vinden het leuk om je te leren kennen en samen te sparren over hoe onze aanpak jouw organisatie in beweging kan brengen.

13 + 2 =

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?

Direct een
afspraak
inplannen?

Maak kennis met onze experts! 

11 + 7 =