TeamQ logo

Thema Organisatieontwikkeling

Hoe creëer je beweging in jouw organisatie?

Organisatieontwikkeling is lang het feestje geweest van management & HR. Veranderinitiatieven stranden omdat medewerkers er het nut niet van inzien of de connectie missen met hun dagelijkse werk. Dit leidt tot frustratie en weerstand.

Je wilt juist enthousiasme en beweging. TeamQ maakt van een verandertraject een gezamenlijke zoektocht waarin iedereen betrokken is.

Alleen ga je sneller, samen kom je verder

Het besef dat ontwikkeltrajecten in organisaties geen blauwdruk aanpak vragen wordt steeds groter. Veranderinitiatieven rondom professionele ontwikkeling, werkwijze en cultuur vragen een participatieve manier van werken. Samen optrekken in de verandering, met een eigen rol en verantwoordelijkheden voor leiders, medewerkers en HR professionals.

Een goede aanvliegroute zorgt voor richting, draagvlak en energie! Met als resultaat beweging op het ontwikkelthema.

“Samen zet je
ontwikkeling
in beweging”

Eigenaarschap ontstaat als medewerkers hun eigen ideeën en behoeftes terugzien in de veranderaanpak

Waarom mislukken organisatie-ontwikkeltrajecten?

Onze ontwikkelaanpak is gebaseerd op ervaringen in tal van stroef lopende ontwikkeltrajecten. Stuk voor stuk trajecten waarin managers en HR professionals met de beste bedoelingen, de verkeerder afslagen kozen. Vijf belangrijke lessen waar wij in onze aanpak op inspelen zijn: 

  1. Medewerkers herkennen zich niet in het geschetste probleem, of denken: “Dit gaat niet over mij”. 
  2. Medewerkers herkennen zich niet in de oplossing die vanuit HR of een projectgroep wordt opgelegd.
  3. Het eigenaarschap van het ontwikkeltraject ligt niet bij het management maar bij HR.
  4. Leiders doen zelf niet mee in het ontwikkeltraject. Ze vragen tijd en energie van medewerkers zonder zelf voorop te gaan.
  5. Ontwikkelinitiatieven zijn te groot; er mist een kort-cyclische werkmethode van ervaren en ontdekken wat werkt.

Al deze valkuilen leiden tot een gebrek aan eigenaarschap en ontwikkelkracht. 

TeamQ Roadmap:
Zet organisaties in beweging

Werken aan je organisatie start met een ijzersterk ontwikkelverhaal dat raakt en herkenbaar is voor medewerkers. Haak medewerkers aan op dit verhaal door het voor te leggen, in dialoog te gaan en feedback te vragen.

Vanuit deze heldere focus wil je medewerkers gaan helpen om in beweging te komen.

  • Bied een taal om over de beoogde ontwikkeling in gesprek te gaan
  • Geef medewerkers lokaal inzicht over sterke punten en ontwikkelkansen
  • Creëer ontwikkelruimte en bied ondersteuning om te gaan experimenteren 

Deze TeamQ methodiek creëert eigenaarschap en ruimte waarin medewerkers gegarandeerd in beweging komen.

Wij ondersteunen leiders en HR Professionals in dit proces, om het kracht van datagedreven ontwikkeling maximaal te benutten.

Roadmap Teamontwikkeling

Datagedreven organisatieontwikkeling

Hoe geven wij ontwikkeltrajecten vorm vanuit de TeamQ aanpak?

1.

Een ijzersterk verhaal

Samen met het Management en HR starten wij met het creëren van een ijzersterk ontwikkelverhaal. We maken samen een plan om medewerkers te informeren over de ontwikkeling en om hierover in dialoog te gaan. We helpen bij het verwerken van de feedback uit deze dialoog om het ontwikkelverhaal beter te maken. Hierdoor ontstaat focus, draagvlak en interesse voor de beoogde ontwikkeling. 

Ook bespreken we met het Management hoe zij actief gaan deelnemen in het ontwikkeltraject. Met HR maken we een plan om de ontwikkeling vorm te geven en te ondersteunen. 

 

2.

Lokaal inzicht 

Vanuit het ontwikkelverhaal gaan we in de organisatie op zoek naar blokkades en best practices rondom het ontwikkelthema. Dit doen we door medewerkers, leiders en HR professionals te interviewen. 

Vanuit deze interviews ontwikkelen wij een vragenlijst op maat. Deze vragenlijst wordt uitgezet onder medewerkers. We toetsen hiermee aannames, verkennen mogelijke oplossingsrichtingen en creëren ruimte om zelf oplossingen aan te dragen. 

3.

Zet medewerkers aan het roer van de ontwikkeling

De rapportage van het onderzoek vormt het vertrekpunt voor een verkennend gesprek in teamverband. Het rapport geeft medewerkers taal om dit gesprek te voeren. Ook geeft het inzicht in mogelijke gespreksonderwerpen en in de huidige stand van zaken in het team. Dit gesprek voeren zij met een leidraad zelf, onder leiding van een leidinggevende of een coach.

Samen bepalen zij welke experimenten zij willen gaan uitvoeren om naar het gewenste ontwikkeldoel toe te werken. Individueel en/of als team. Wij bieden leidraad voor deze ontwikkelcyclus en ondersteunen naar behoefte.

 

4.

Ontwikkeling stimuleren

Stap 1, 2 en 3 leiden tot beweging in de organisatie. Successen, mislukkingen en nieuwe inzichten. We gaan de organisatie in om deze ervaringen op te halen en te delen in nieuwsbrieven, vlogs, blogs et cetera. Dit delen geeft de ontwikkeling vaak een positieve impuls. Het stimuleert van en met elkaar leren en inspireert om zelf ook door te pakken. 

Ook gebruiken we de lokale data op organisatieniveau te bepalen op thema’s extra aandacht nodig is vanuit leiderschap en HR. Wij helpen interventies vormgeven en uitvoeren. 

 

Meer weten over hoe wij dit doen?
Boek dan een kennismaking met een van onze experts.

Direct een
afspraak
inplannen?

Maak kennis met onze experts! 

12 + 8 =

Deze organisaties
gingen jou al voor:

Wij hebben TeamQ ingezet in een ontwikkelprogramma rondom het afschaffen van de traditionele gesprekscyclus en de overgang naar Het Goede Gesprek. Wat ons aan het ontwerpproces is bijgebleven is de mate van flexibiliteit en meedenken met de klant. De schot in de roos was het op maat maken waardoor de vragenlijst precies aansloot op onze ontwikkelbehoefte. TeamQ neemt de tijd voor de klant, denkt mee, ondersteunen in het denkproces én voegt veel toe op expertise.”

– Adviseur leren & ontwikkelen | Middelgrote Nederlandse zorgverzekeraar
Deze referentie lichten we graag mondeling toe
(in overeenstemming met de online publiciteitsregels van deze organisatie)

Ontdekken hoe we
dit samen doen? 

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?