TeamQ logo

ontdek de tool

TeamQ Monitor verzamelt data en zet aan tot beweging.

Een datamonitor met extra’s

TeamQ Monitor is de motor achter de TeamQ Roadmap.

TeamQ monitor levert teams en organisaties gedegen analyses, overzichtelijke rapportages en activerende werkvormen op maat op diverse thema’s rondom samenwerking en organisatieontwikkeling.

Geen saaie presentaties van resultaten door managers, geen inspiratieloze geeltjessessies meer. Maar actief en gericht aan de slag om ontwikkeling samen vorm te geven.

Hieronder lees je welke functionaliteiten TeamQ Monitor biedt en hoe TeamQ Monitor er voor gebruikers uitziet.

“TeamQ geeft onze organisatie inzicht aan welke knoppen we kunnen draaien om beweging te realiseren”

TeamQ Monitor brengt de beleving van medewerkers in kaart

TeamQ Monitor

Het vragenlijstsysteem van TeamQ Monitor ordent data op een overzichtelijke manier. Met rapportages voor individuen, teams en management/HR wordt inzicht gegeven in de beleving van medewerkers op relevante ontwikkelvraagstukken.

De rapportages geven het team taal en inzicht om over in gesprek te gaan en zelf initiatieven te ontplooien. Met de organisatierapportages houdt je als MT en HR voeling met wat er in je organisatie gebeurt.

De TeamQ Roadmap en de gekoppelde werkvormen zorgen ervoor dat de inzichten worden opgevolgd met concrete initiatieven.

Online vragenlijst

Het verzamelen van data wordt uitvoert door middel van een online vragenlijst. Voor thema’s als Teamontwikkeling en Zelforganisatie hebben wij een standaard vragenlijst. Voor organisatieontwikkelvraagstukken of bijvoorbeeld leiderschapsontwikkeling maken wij een vragenlijst op maat.

Medewerkers ontvangen vanuit TeamQ Monitor via e-Mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.

 

Persoonlijke rapportage direct in de mailbox

Bij afronding van de vragenlijst ontvangt de medewerker direct een persoonlijk rapport met zijn of haar eigen antwoorden via e-Mail.

Wel zo handig als je later je eigen antwoorden er nog even bij kan pakken of wilt delen met collega’s of een leidinggevende.

TeamQ Monitor creëert inzicht op teamniveau

Teamrapport

De resultaten uit de vragenlijst worden samengevoegd in een overzichtelijke teamrapportage. Hierin worden de antwoorden zo simpel en puur mogelijk weergegeven. Het doel hiervan is om medewerkers inzicht te geven in de beleving in het team op het onderwerp. Door de vragen met korte uitleg ontstaat een taal om in het team over het onderwerp in gesprek te gaan.

De informatie helpt hen om te bepalen wat goed gaat en waar aandacht nodig is. 

 

Onderzoeksdashboard

De resultaten uit het onderzoek zijn ook online beschikbaar in een overzichtelijk OnderzoeksDashboard. Per thema worden de resultaten weergegeven en worden werkvormen voorgesteld.

Als je als team bijvoorbeeld met de onderlinge samenwerking aan de slag wil, wordt de werkvorm Het Feedback Café  aangeboden.

 

TeamDashboard

Via het TeamDashboard krijgen teams toegang tot hun eigen onderzoeksresultaten. Ook kunnen hier op basis van de resultaten van het onderzoek tips, werkvormen en links naar interne HR Tools worden weergegeven.

Hiermee krijgen teams naast inzicht direct tools om gericht aan de slag te gaan.  

TeamQ Monitor creëert inzicht in de organisatie

Rapportages op maat

Inzet van TeamQ levert leiders en HR professionals een schat aan informatie op. Wij leveren rapportages aan op elk gewenst niveau:

  • Organisatiebrede rapportage 
  • Afdelingsrapportage
  • Rapportage op elke gewenste variabele zoals functiegroep (bijvoorbeeld Administratief medewerkers) of een rol (bijvoorbeeld Leidinggevenden).

Hiermee ontstaan waardevolle inzichten waarmee je gerichte interventies en ondersteuning kan vormgeven.

 

OrganisatieDashboard

Voor bestuurders, leidinggevenden en HR Professionals heeft TeamQ een OrganisatieDashboard. Hierin worden de lopende onderzoeken met een eerste duiding van de resultaten overzichtelijk weergegeven. Direct wordt zichtbaar waar waar het goed gaat en waar mogelijk aandacht nodig is.  

In dit dashboard kunnen geautoriseerde gebruikers ook zelf onderzoeken uitzetten en teams beheren. 

 

Ontdekken hoe we
dit samen doen? 

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?

Direct een
afspraak
inplannen?

Maak kennis met onze experts! 

12 + 15 =