TeamQ logo
Blog | TeamQ

Van bureaula naar to-do-lijst!

TeamQ is ook een vragenlijst die je helpt op lokaal niveau informatie op te halen. Waarom verdwijnt TeamQ echter niet in de bureaula?
Auteur: Jaco van der Schoor

Als je je team succesvol(ler) wilt maken, zijn er 4 gebieden waar je op moet letten:

  1. Jullie Bestaansrecht: Aansprekend, gezamenlijke doelen en duidelijke resultaten;
  2. De Inrichting: Richt je team zo in, dat je alles in huis hebt om je doelen te verwezenlijken;
  3. De Dynamiek: De manier waarop je met elkaar samenwerkt, communiceert, feedback geeft;
  4. Jullie Omgeving: De interactie met anderen binnen en buiten jullie organisatie.

Succesvolle teams hebben deze 4 gebieden goed ingevuld.

Dimensie 1: Bestaansrecht – weet waarvoor je op aarde bent

Het bestaansrecht van een team is de reden dat het op aarde is. Een team zet doelen om in resultaten. Het is van belang dat de teamleden een helder beeld hebben van hun doelen en de gewenste resultaten, en dat zij een rol voor zichzelf weggelegd zien bij de realisatie ervan. Samen doelen bepalen loont. Daarbij is het belangrijk dat teamleden elkaar nodig hebben om de teamdoelen te bereiken. Als er geen onderlinge afhankelijkheid bestaat, is er ook geen basis voor samenwerking.

Dimensie 2: Inrichting – creëer de optimale mix voor succes

In Dimensie 2 focus je op de manier waarop je mensen inzet, procedures structureert en de ondersteunende processen inricht. Het is belangrijk dat er voldoende kennis, kunde en ervaring in het team aanwezig is om de gevraagde resultaten te behalen. Er moet een structuur zijn waarbinnen je vergadert, onderlinge afstemming zoekt, evalueert, functies invult en processen op elkaar afstemt. Samenwerking is ook gebaat bij duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden.

Dimensie 3: Dynamiek – en dan ga je samenwerken …

Samenwerken in teams komt neer op gebruikmaken van elkaar zodat je samen meer gedaan krijgt dan alleen. De kunst van samenwerken is om verschillen op te zoeken en te integreren. In de samenwerking spelen verschillen in persoonlijkheid en behoefte een rol en gaat groepsdynamiek invloed uitoefenen. Dynamiek uit zich in de manier van communiceren, elkaar opzoeken in de samenwerking, elkaar vertrouwen en feedback geven. Teams zijn gebaat bij een gevoel van veiligheid en het voldoende oog hebben voor elkaar. Bij een gevoel van onveiligheid en een gespannen sfeer gaat vaak veel energie verloren.

Dimensie 4: Omgeving – als team werk je niet in een vacuüm

De omgeving van een team bepaalt voor een groot deel wat je als team te doen hebt. Het is vaak de directie die het bestaansrecht van een team legitimeert door kpi’s of omzetdoelen te formuleren. De omgeving is vaak een complicerende factor voor teams. Invloeden vanuit het management, de grillen van de politiek, of concurrentie met andere afdelingen kunnen de dynamiek en effectiviteit van teams onder druk zetten. De teamleider heeft een managende rol in de interactie tussen team en omgeving, zodat het team optimaal z’n werk kan doen.

Waar moet je op letten?

Als je met je team aan de slag gaat, is het belangrijk om te weten waar de wortel van het probleem (het gedoe; de inefficiëntie; enz) ligt. Ga bijvoorbeeld niet over “onze communicatie” praten, als je de doelen niet scherp hebt.

Misschien vind je dit
ook interessant:

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?