TeamQ logo

Een handleiding voor datagedreven teamontwikkeltrajecten

Hoe gebruik je een vragenlijst om teamontwikkeltrajecten een vliegende start te geven? Hier lees je de belangrijkste stappen en waar je op moet letten om een teamtraject succesvol te maken.
Auteur: Thijs Rijnbergen

Hoe gebruik je een vragenlijst om teamontwikkeltrajecten een vliegende start te geven?

Het TeamBelevingsonderzoek van TeamQ is een online vragenlijst waarmee teamleiders, teamleden en HR Professionals inzicht krijgen in de sterke en te ontwikkelen punten van het team. De resultaten worden teruggekoppeld in overzichtelijke rapportages. Ook worden tools op maat aangereikt waarmee een teamleider of een team direct zelf aan de slag kan om het team te versterken.

Datagedreven ontwikkelen

In een teamontwikkeltraject of teamcoaching traject wordt TeamQ ingezet om informatie over het team naar boven te halen. Dit heeft een aantal voordelen:

 • Je geeft teamleiders en teamleden inzicht in de beelden en beleving van het hele team;
 • Je geeft teamleiders en teamleden een taal waarmee zij over het functioneren van het team kunnen praten;
 • Je krijgt informatie om de juiste interventie voor het team te bepalen;
 • Je creëert draagvlak door teamleden met elkaar een ontwikkelplan te laten maken om samen aan het team te werken;
 • Je krijgt een meer dan 50 praktische en gerichte tools waarmee je als teamleider en HR professional direct aan de slag kan met de ontwikkeling van het team.

Inzet van TeamQ in een teamtraject ziet er als volgt uit:

Intake ontwikkelvraag teamleider

Een ontwikkeltraject start met een verkennend gesprek waarin de vraag van het team of de teamleider wordt verkend. Deze ontwikkelbehoefte vormt de start van de beweging die wenselijk is.

Teamleider maakt met coach een ontwikkelverhaal

Het ontwikkelverhaal is de basis van het ontwikkeltraject. Dit is een korte uiteenzetten van wat de aanleiding is om aan het team te gaan werken. Het beschrijft de noodzaak, het doel en de beoogde resultaten van het traject. Het doel hiervan is om helderheid te creëren voor teamleden waarom je hier met elkaar energie en tijd aan gaat besteden en wat dat op moet leveren.

Met team contracteren op het ontwikkelverhaal

Om de ontwikkeling ‘van het team te maken’ en waar nodig het draagvlak te versterken, is het belangrijk om het team in de gelegenheid te stellen in dialoog te gaan en feedback te geven op het ontwikkelverhaal. Door hierover in dialoog te gaan – en de wijsheid van het team serieus te nemen en in het verhaal te verwerken – ontstaat een gezamenlijk uitgangspunt om samen vanuit te gaan werken.

TeamBelevingsonderzoek geeft inzicht en taal

Als de noodzaak onderschreven wordt om aan het team te gaan werken, is het belangrijk om een gezamenlijk beeld te creëren over de huidige stand van zaken in het team. Ieder teamlid en de teamleider vult een TeamBelevingsonderzoek in. De individuele resultaten worden gebundeld in een overzichtelijke rapportage. Hierin worden de sterke en te ontwikkelen punten van het team direct helder. Ook wordt zichtbaar waar verdeeldheid zit. Deze verdeeldheid vormt vaak een bron van irritatie of ineffectiviteit en is dus belangrijk om bespreekbaar te maken.

Maak samen een ontwikkelplan

Start bij het team

De beste manier om met een team aan teamontwikkeling te werken, is om het team aan het roer van de ontwikkeling te zetten. Dit doe je door het team inzicht te geven in de resultaten van het TeamBelevingsonderzoek. Vraag hen om de resultaten samen door te nemen en om vervolgens het verhaal van het team te vertellen:

 • Waar zijn jullie als team goed in?
 • Wat zijn ontwikkelpunten waar jullie mee aan de slag willen en hoe ziet het eruit als het lukt om hier stappen in te zetten?
 • Wat maakt dat deze ontwikkelpunten bestaan?
 • Wat is er nodig om hieraan te werken, om ermee aan de slag te gaan?
 • Wat is – per ontwikkelpunt – de eerstvolgende stap en wie gaat deze zetten?

Door het team te vragen deze vragen te beantwoorden, maak je hen eigenaar van de ontwikkeling. De teamcoach is hierin ondersteunend in het proces om het team te helpen hier een goed gesprek over te voeren en tot concrete antwoorden te komen.

Of start vanuit de teamcoach of teamleider

Vanuit de resultaten van het TeamBelevingsonderzoek kan je als teamleider en/of teamcoach er ook voor kiezen om zelf een ontwikkelplan te maken. Dit doe je als je het volwassenheidsniveau onvoldoende acht of als er te veel onderling conflict in het team zit. Bij het bepalen van je interventies kun je de aangereikte tools gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van de communicatie in het team aan de hand van de werkvorm “Oefenen met vertragen” of “Feedback geven in teamverband” of het versterken van de onderlinge samenwerking met de werkvorm “De boom van ons bestaan”.

Deze twee invalshoeken kunnen ook parallel aan elkaar worden ingezet. Hierbij maakt zowel het team een analyse en ontwikkelplan, als de teamcoach die ondersteunende interventies inzet.

Aan de slag!

Teamontwikkeling valt of staat bij de mate waarin het teams lukt om in de dagelijkse praktijk aan de slag te gaan met experimenteren met nieuwe structuren en nieuw gedrag. Probeer een nieuwe overlegmethode, ga oefenen met het geven en ontvangen van feedback of oefen met het starten van vergaderingen met een check-in en een evaluatie aan het eind.

Daarnaast kunnen teamleden met individuele voornemens aan de slag. Denk aan experimenten als ‘minder stapelen in vergaderingen’. ‘je vaker uitspreken in een vergadering’, of juist ‘meer luisteren’ voor je reageert.

Evaluatie momenten

Een belangrijk onderdeel van teamwikkeling, is om ontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar te maken. Niet alleen de ontwikkeling die goed gaat, maar ook de ervaringen in het proces en de momenten waarop de ontwikkeling juist niet lukt.

Door teamleden te vragen ervaringen te delen, ontstaat verbinding op het onderwerp. Je kan vieren wat is lukt én je kan leren van experimenten die niet lukken. Juist in het delen van deze ervaringen ontstaat onderlinge verbinding en ruimte om te experimenteren. De teamleider gaat voorop in het delen van successen en leerervaringen.

Denk aan:

 • Besteed elke maand 15 minuten van de overlegagenda om ervaringen rondom teamontwikkeling te delen;
 • Plan 5 minuten aan het eind van een vergadering om het overleg te evalueren;
 • Spreek af dat iedereen elke maand met iemand anders uit het team gaat wandelen om ervaringen te delen in het ontwikkeltraject.

Vervolgmeting

Na 4 tot 6 maanden plan je een vervolgmeting van het TeamBelevingsonderzoek. Hiermee wordt de ontwikkeling van het team daadwerkelijk meetbaar gemaakt. Vier successen en vraag het team om de volgende ontwikkelstap samen vorm te geven.

TeamQ TeamBelevingsonderzoek

Wil je weten of ons Teambelevingsonderzoek wat voor jouw teams is? Ga dan direct aan de slag. Vul hier je naam en e-mailadres in en wij sturen je een link waarmee je de vragenlijst zelf kan invullen en ervaart hoe het werkt.

Check 
it out! 

Hoe werkt de inzet van de het TeamBelevingsonderzoek

Basis workflow

Een belangrijk onderdeel van teamwikkeling, is om ontwikkeling zichtbaar en bespreekbaar te maken. Niet alleen de ontwikkeling die goed gaat, maar ook de ervaringen in het proces en de momenten waarop de ontwikkeling juist niet lukt.

Als je als teamcoach of HR Professional het TeamQ TeamBelevingsonderzoek inzet, is de procedure als volgt:

Vragenlijst invullen

Op het moment dat een onderzoek wordt uitgezet, ontvangt elk teamlid via e-mail een uitnodiging voor het invullen van de vragenlijst.

Persoonlijk rapport via e-Mail

Na het invullen ontvangt hij of zij direct een overzicht van de eigen antwoorden in een persoonlijk rapport toegestuurd via e-mail.

Teamdashboard

Elk onderzoek heeft een onderzoeksleider. Dit kunnen bijvoorbeeld de interne of externe teamcoach zijn of de teamleider. Deze onderzoeksleider(s) krijgen bij het uitzetten van een onderzoek direct toegang tot een Teamdashboard met het onderzoek (of de onderzoeken) van dat team. Hier kunnen zij de voortgang van elk onderzoek zelf volgen en de onderzoeksrapporten downloaden.

Analyse, tips en werkvormen

In het Teamdashboard worden op basis van de resultaten een aantal thema’s aangereikt om aan te werken. Per thema worden naast een uitleg ook werkvormen aangeboden om zelfstandig in het team mee aan de slag te gaan. Dit zou daarnaast ook een inspiratiebron met tips en concrete acties kunnen zijn voor teamplannen.

Een brug tussen teambehoefte en intern HR aanbod

Intern bestaat vaak een schat aan relevante ondersteuningsbronnen voor teamontwikkeling. Denk aan systemen als intranet pagina’s van HR, of leersystemen als Goodhabitz en Skillstown. Het is mogelijk om URL verwijzingen naar deze informatie op te nemen in het Teamdashboard. Zo ontstaat een brug waarmee teams geholpen worden hun weg te vinden bij voor het team relevante ontwikkelstappen. Daarmee wordt het TeamBelevingsonderzoek een brug naar al lopende initiatieven en ondersteunende mogelijkheden die de organisatie aanbiedt.

Auteur: Thijs Rijnbergen, MSc

Auteur: Thijs Rijnbergen, MSc

Over de auteur

Thijs Rijnbergen is opgeleid als Organisatiepsycholoog. Hij is gespecialiseerd in het ontwikkelen van teams en organisaties. Hij begeleidt teams en managers in het vinden van hun weg naar gezonde en succesvolle samenwerking.

Hij combineert verschillende scholen waaronder Transactionele Analyse, Deep Democracy (Level 4), Systemisch werken, Holacracy Practitioner en Sociocratie 3.0 om aan te sluiten bij de structuur, cultuur en dynamiek van de organisaties die hij begeleidt.

Neem contact op met Thijs

Misschien vind je dit
ook interessant:

Artikel, Uncategorized

Avans ZelforganisatieScan

In 2022 heeft TeamQ in samenwerking de Avans ZelforganisatieScan ontwikkeld. Deze scan helpt de academies van Avans om het zelforganiserend vermogen van de teams te versterken.

Artikel, Teamontwikkeling

Recept voor een succesvol team

Werken aan je team is een kwestie van de juiste interventie op het juiste moment vinden. In dit artikel vertelt Teamexpert Thijs Rijnberen hoe je welke knoppen er zijn om aan te draaien en hoe je daar zelf mee aan de slag kan gaan.

Artikel, Teamontwikkeling

Een bril voor teamontwikkeling

Werken aan je team is een kwestie van de juiste interventie op het juiste moment vinden. In dit artikel vertelt Teamexpert Jaco van der Schoor hoe je een analyse maakt en aan welke knoppen je kan draaien om teams succesvol te maken.

Samen met TeamQ

Samen in beweging komen?

Actuele thema's

Welk thema speelt er bij jullie?

Ontdek TeamQ

TeamQ bekijken?